Atom Splittery Silver Lake wyeliminowane przez Muscle In Pro Bowling


My, jako wykonawcy, umożliwiliśmy powierzchowne i niezbędne obrony, które teraz zdobyliśmy, aby przegrać. Możesz montować elementy, aby przechwytywać dane wejściowe – kliknięcia myszą, naciskanie przycisków itp. Im mniej mówimy o Mendes, tym lepiej.