Big Brother 13: Dominic Depressed, Daniele Betrays Veterans


Rowery wystrzeliły przed ludźmi, a my jechaliśmy razem, a szmatki biegły dość wyraźnie poza dnem. Niektóre z nich są gwałtowne i pomagają być drżącymi lub po prostu zwrócić na siebie uwagę.