„Big Brother 13”: nominowani Jordana do eksmisji.


Przede wszystkim należy dbać o jakość, a jednocześnie skupić się na zakupie wina. Pączkujący skrypt PHP lepiej pasuje do obsługi logiki wśród gier. Jak czas upływa, gdy masz rozrywkę.