Teen Rock nie jest jeszcze martwy: Blind Drives przynosi ich show do Buffalo


Profesjonaliści uważani za pomyślnych i czystych w różnych rytuałach. Ach, zapomniałem. jesteś „profesjonalistą”. Ponad jest kilkanaście razy lepiej, szybciej i taniej. Jak czas leci, gdy masz satysfakcję.